Toimialan kehittämis- ja strategiatyö

Toimialan kehittämis- ja strategiatyö

  • Maakunnalliset ja valtakunnalliset selvitykset (esim. polttoainevaraselvitykset)
  • Uusiutuvan energian kuntakatselmoinnit
  • Bioenergiasuunnitelmat ja -strategiat
  • Bioenergia-alan työllisyysvaikutusten selvitykset
  • Vientimahdollisuuksien kartoittaminen ja suomalaisen laite- ja palveluviennin edistäminen
  • Liiketoimintamallien kehittäminen
  • Liiketoiminnan kehittäminen kiertotalouden ja resurssiviisauden suuntaan, esimerkiksi käyttökohteiden etsiminen yritysten sivuvirroille tai jätteille
  • Alan toimijoiden yhteistyön kehittäminen (esim. puuenergianeuvojien verkoston luominen, pellettialan toimijoiden järjestäytyminen)
  • Seminaarit ja tapahtumat, mm.

Keski-Suomen Energiapäivä (katso Keski-Suomen Energiatoimisto)
Osallistuminen bioenergia-alan konferenssien ja messujen järjestämiseen