Polttoainehankinnan suunnittelu

Polttoainehankinnan suunnittelu

  • Teknisen ja taloudellisen polttoainepotentiaalin arviointi
  • Biomassapolttoaineiden saatavuuden, laadun ja hinnan arviointi
  • Logistiikkaketjujen suunnittelu ja kehittäminen (kuljetus, varastointi)
  • Käsittelytekniikoiden suunnittelu ja kehittäminen (haketus, paalaus, murskaus, kuivaus, sekoittaminen)
  • Tuhkan käsittely ja hyödyntäminen metsälannoitteena
  • Hankintaketjun suunnittelu kustannustehokkaaksi