Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

21 huhtikuu 2024

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa projekti tulee antamaan ilmaista neuvontaa yrityksille, kuntiin ja yksityisille henkilöille Keski-Suomessa. Neuvonnan sisältö on käydä läpi energiakulutukset ja toiminta. Saatujen tietojen avulla voimme tehdä niistä johtopäätöksiä, kuinka voitaisiin jatkossa toimia ja säästää energian kulutusta ja näin pienentää hiilijalanjälkeä. Yrityksiä ja kuntia tullaan myös tiedottamaan ja tarvittaessa avustamaan mahdollisten avustusten hakemisesta Tekesistä. Yritysten ja kuntien on mahdollisuus solmia ns. energiatehokkuussopimus, jossa yritys ja kunta sitoutuu energian säästöön käyttämästään energiasta tietyllä prosentilla vuoteen 2025 mennessä.

Tarkempaa tietoa asiasta löytyy osoitteesta http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/liittyjalle/#miten-liityt-mukaan, https://www.motiva.fi/yritykset/energiatehokkuussopimukset ja tietoa energiatuista sivulta http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/ajankohtaista/energiatuki-haetaan-tekesista/.