Kotimaiset projektit

Uusiutuvan energian kuntakatselmus Koski Tl 2023

Sähkökattilan ja lämpöakun mitoituslaskenta kaukolämpöyhtiölle 2023

Uusiutuvan energian kuntakatselmus Pornainen 2023

Aurinkosähköjärjestelmien mitoituslaskentaa useaan kohteeseen 2023

Täsmäkatselmus Kiinteistö Oy Lapinmäentie  2022

Uuraisten seurakunnan lämmitysmuodon muutosselvitys 2022

Seurakunnan tavoite on luopua kirkon öljylämmityksestä ja selvityksessä tarkasteltiin eri lämmitysmuotojen teknistaloudellisuutta ja päästöttömyyttä.

Kolmen taloyhtiön lämmitystapavertailut 2022

Tarkasteltiin asuinkerrostalojen energiatehokkuutta sekä vertailtiin eri lämmitysmuotojen kannattavuutta.

Peurungan kylpylän täsmäkatselmus 2021

Suomen ensimmäinen energiatuella osittain rahoitettu Täsmäkatselmus -mallinen Energiakatselmus Peurungan kylpylän energiankäytön tehostamiseksi, hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja aurinkoenergian hyödyntämisen lisäämiseksi. Raportti vastasi laatuvaatimuksiin hyvin ja Motiva tekee case-jutun tästä täsmäkatselmuksesta Peurunkaan.

FM Timber, Wärtsilän lämpökeskushankinnan konsultointi

Laukaan kunta, Rokkakankaan kaukolämpöhankeen konsultointi

Saarijärven seurakunnan Mellikan leirikeskuksen maalämmön hankinnan asiakirjojen laadinta 2021

Saarijärven seurakunnan energiainvestointiselvitys 2021

Tulevat energiainvestoinnit arvioitiin ja laitettiin kiireellisyysjärjestykseen taloudellisin ja ilmastoperustein. Saimme energiainvestointiselvityksestä erittäin hyvää palautetta.

JVA Kauramäenkylä aurinkoenergiakonsultointi 2021

Nuorisokeskus Piispalan lämmönhankinnan asiakirjojen laadinta

Keski-Suomen energiatase 2019

Haapaveden saha

Haapaveden sahan lämpösopimuksen uusiminen 2020

Hukat hyötykäyttöön -hanke 2016-2019

Kiertotalouden edistämistä pienissä yrityksissä.

Timber Lämpö

Timber Lämmön lämpösopimuksen uusiminen 2019

Jyväskylän energiatase 2018 (tehty 2019-2020)

Äänekosken ja Jämsän energiatehokkuussopimus

Äänekosken ja Jämsän energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman laatiminen 2018

Närpiön vihannes

Närpiön vihanneksen energiakatselmus 2017-2018

Keski-Suomen energiatase 2016

Jyväskylän, Pihtiputaan (2017), Jämsän (2018) ja Äänekosken (2019) uusiutuvan energian kuntakatselmukset.

Energiaexpertti -koulutukset 9. – 11.2018

Energiaviraston energianeuvontahanke 5.2018-5.2019

Hanke sisälsi kuntien avustamista energiatehokkuuden kehittämisessä. Järjestimme lukuisia koulutustilaisuuksia yksityisille energian käyttöön liittyvissä asioissa – ”energiaillat”. Tarjosimme neuvontaa myös yrityksille –olimme mukana mm. yrittäjien aamukahvitilaisuuksissa. Toimimme energianeuvojina lukuisissa tapahtumissa ja messuilla.

Energiaviraston neuvontahanke jatkuu vielä neljä vuotta eteenpäin (2019-2023). Maksutonta neuvontaa annetaan yksityisille, yrityksille ja kunnille kysynnän ja tarpeen mukaan.

Tarjouskilpailujen järjestäminen lämmityskohteisiin (2017 – 2019) sisälsi viisi kohdetta. Kilpailutimme myös yhden energiakatselmoinnin.

Yhteistyö ulkopuolisten hankkeiden kanssa:

Hukat hyötykäyttöön -hanke, Lähienergialla omavaraisuuteen -hanke.

Kansainvälisen Bioenergy 2013 konferenssin järjestäminen

Joutsan kunta, Leivonmäen taajaman lämmitys

 Yrittäjä hoitaa kolmella erillisellä lämpökontilla.

Hankasalmen keskustan kaukolämpö

Laukaan kunnan Vihtavuoren taajaman kaukolämpö

Yksityinen lämpökeskus ja kaukolämpöverkko

Hankasalmen aseman seutu,

Yksityinen lämpökeskus ja kaukolämpöverkko

Auran keskustan kaukolämpö

Yksityinen lämpökeskus ja kaukolämpöverkko

Pihtipuhdas

Pihtiputaalla vanhan lämpökeskuksen myynti yrittäjälle sekä yrittäjä tukkulämmön toimittajaksi

Saarijärven kaupunki

Lämpöpumppujen hankinta kahdelle rivitaloyhtiölle

Multian saha

Tehonnostovaihtoehtojen tarkastelu ml. sähköntuotantovaihtoehto

Kannonkosken kunta

Kannonkosken kunnan kaukolämpötariffin tarkastaminen

Multian kaukolämpö Oy

Multian kaukolämpö Oy, kaukolämpötariffin rakenteen tarkastelu ja uuden ehdotuksen laadinta

Saarijärven kaupunki 

Lämmöntuotannon vaihtoehtojen vertailu neljälle kiinteistöille

Jyväskylän tilapalvelu

Viiden kyläkoulun lämmitystavan vaihto ja toteuttaminen ulkopuolisena palveluna, kilpailutus

Hankasalmen kunta 

Kunnan keskustaajaman kaukolämmön perussuunnittelu ja toteutus yksityisenä yritystoimintana, yrittäjän kilpailutus

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy

Kaunisharjun rivitalokohteiden lämmöntuotantovaihtoehtojen kilpailutus

Auran kunta 

Kaukolämpöpalvelun kilpailutuksen järjestäminen, sopimusten laadinta. Auran keskustaajamaan tulee kaukolämpö yksityisen yrittäjän toimesta

Laukaan kunta 

Kaukolämmityksen kilpailutus Lievestuoreen taajamaan, sopimusten laadinta, Lievestuoreelle tulee kaukolämpö yksityisen yrityksen toteuttamana.

Itä-Savon lähienergia

Pien CHP laitosten kannattavuusselvitys kolmelle kohteelle.

Jykes + yritysryhmä

Kaukolämpöprojektien edistäminen Chilessä

Forest Bioenergy 2012 konferenssi

TEM/ Motiva

Energianeuvontaa kuluttajille rakentamisessa, remontoinnissa ja asumisessa

Bioclus-projekti

Projektipartneri vastuualueena tutkimustiedon siirto PK yrityksille

Karstulan lämpöverkko Oy

Eri lämmitysmuotojen taloudellinen vertailu rivitalokohteille.

Kannonkosken kunta

Kaukolämpötariffin tarkastelu ja kehittäminen, lämmön hankintasopimuksen konsutointi

Hankasalmen kunta

Hankasalmen asemanseudun kiinteistöt, kaukolämmön kilpailutus asemanseudun kiinteistöille, aloitteentekijänä asuntoyhtiöt, myös kunnan kiinteistöt liitettiin yksityiseen kaukolämpöverkkoon.

Navitas Kehitys Oy

Pienten höyryvoimaloiden markkinat Euroopassa

Hankasalmen kunta

Sähköntuotannon tekniset ja kaupalliset edellytykset pienen lämpökeskuksen yhteydessä.

Hankasalmen kunta

Hankasalmen kunta/taloyhtiöt, lämmöntuotannon vaihtoehtojen selvittäminen Hankasalmen aseman seudun kiinteistöille.

Uusiutuvan energian kuntakatselmus, Hankasalmi.

Puulaakson energia, voimalaitosyhtiön kehityssuunnitelman laadinta 2010-

Keski-Savon Kehittämisyhtiö

ORC-voimalan kaupallistamismahdollisuudet

Keski-Suomen bioenergiasektori

Keski-Suomen bioenergiasektorin aluetaloudellinen katsaus, selvitystyön johto

Timber Lämpö Oy

Savukaasulauhdutuslaitoksen hankintakonsultti.

D2B - Uusiutuvan energian kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen energiateknologia-alan yrityksissä (2009 - 2011)

D2B -hankkeessa selvitetään EU27-maiden uusiutuvan energian tavoitteita, lainsäädäntöä ja markkinoita sekä niiden tuomia uusia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille pk-yrityksille. Hankkeessa myös kehitetään D2B (direct-to-business) -toimintamalli, jolla pystytään hankkimaan ja ylläpitämään tietoa uusiutuvan energian tavoitteista ja toimenpiteistä EU- ja muista maista sekä välittämään tätä tietoa suomalaisille yrityksille ja muille alan toimijoille.

UE 2020: Arvio mahdollisuuksista saavuttaa uusiutuvien energialähteiden tavoitteet 2020 Suomessa (2008 - 2009)

Kansallisen energiastrategian taustatyö, Osaamiskeskusohjelma.

Matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialueen lämmitysenergian tuotantovaihtoehdot (2009)

Hankkeessa selvitetään uusiutuvien energialähteiden käytön kannattavuutta Pudasjärvelle kaavoitettavan matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialueen lämmityksessä. Matalaenergiarakentamisen alueet ovat Suomessa vielä melko harvinaisia ja selvityksen myötä saadaan uutta tietoa kustannustehokkaimmista tavoista matalaenergiarakennusten lämmityksessä.

Vapor Finland Oy

Kahden voimakattilan esisuunnittelu, projektin valvoja

Bioenergiajärjestelmien yhteisviennin käynnistäminen, valmisteluhanke (2008 - 2009)

Osaamiskeskusohjelman rahoittamassa hankkeessa kartoitetaan bioenergian tuotantoketjuja ja valmistellaan laaja suomalaisen bioenergiaosaamisen yhteisvientiprojektia.

Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä - Visio vuoteen 2012 (2008)

Strategiatyö yliopiston linkittämiseksi voimakkaammin alan muiden toimijoiden kanssa.

Kansallinen uusiutuvien energialähteiden ohjelma, valmisteluhanke (2007 - 2008)

Kansallisen uusiutuvan energian ohjelman laadintatyön valmistelu, Osaamiskeskusohjelma.

Uusiutuvan energian kuntakatselmukset (2009 - )

Benet Oy on aloittanut uusiutuvan energian kuntakatselmusten tekemisen. Kuntakatselmuksissa kartoitetaan kunnan energiantuotannon ja -käytön nykytila sekä uusiutuvan energian potentiaali ja lisäämismahdollisuudet.

Sähkön kulutushuipun leikkaus pellettitakoilla (2008)

Työssä tarkasteltiin mahdollisuutta leikata lämmityssähkönsähkön kulutuksen huippua ja päästöjä käyttämällä pellettitakkoja sähkölämmitteisissä pientaloissa. Työssä arvioitiin kokonaisvaikutuksia ja kannattavuutta sekä valtakunnan että rakennuskohtaisella tasolla, ja tarkasteltiin keinoja pellettitakkojen käytön kasvattamiseksi.

Kuntien energiatehokkuussopimusten edistäminen (2008 - )

Motivan toimeksiannosta markkinoidaan kunnille energiatehokkuussopimukseen liittymistä Kesi-Suomessa.

Uusiutuvan energian kuntakatselmointien edistäminen (2008 - )

Bioenergiasta Elinvoimaa -klusteriohjelman toimeksiannosta markkinoidaan uusiutuvan energian kuntakatselmointeja kunnille

Rakennusten energiatodistusten laatijoiden koulutus (2007 - )

Yli tuhat arkkitehtiä, suunnittelijaa ja isännöitsijää eri puolelta Suomea on koulutettu laatimaan tarvittavia energiaselvityksiä ja energiatodistuksia, yhteistyökumppaneina SuLVI, RKL, eri energiatoimistot, ammattikorkeakoulut, Motiva jne.

Rakennusten energiatodistusten laskenta (2008 - )

Benet Oy:n hallinnoima Keski-Suomen Energiatoimisto laskee tällä hetkellä energiatodistuksia noin 500 uudelle ja olemassa olevalle rakennukselle ja tarjoaa konsultointia rakennusten energiatehokkuudesta.

Maakunnan ja kuntakohtaisten energiataseiden laadinta

Benet Oy:n hallinnoima Keski-Suomen Energiatoimisto on jo usean vuoden ajan tehnyt Keski-Suomessa maakunnan ja kuntakohtaisia energiataseita, ja samalla selvittänyt energiantuotannon ja -kulutuksen trendejä, päästöjä, sekä sen rahallisia arvoja

FM Timberteam

Sivutuotteiden jalostusmahdollisuudet pelleteiksi tai briketeiksi, esiselvitys, 2007

Ääneseudun biolämpö

Alkavalle yritykselle ensimmäisten toimitussopimusten hankkiminen, sopimusneuvonta, kannattavuuslaskenta ja tuki sopimusneuvotteluissa, 2007

Jykes

Hankasalmen pellettitehtaan kannattavuustarkasteluja yrittäjälle, esiselvitys, 2007

Pihtiputaan kunta/Timberteam

Selvitys: saha kunnan lämmön toimittajana, 2006

Parma Uurainen

Selvitys prosessilämmityksen vaihtamisesta pelletille, ulkopuolinen lämmön toimittaja, 2006

Betonisampo

Selvitys lämmönlähteen vaihtamisesta öljystä pelletille, lämpöyrittäjävaihtoehdon tarkastelu, 2005