Energialaitosten kannattavuusselvitykset

Energialaitosten kannattavuusselvitykset

  • Esiselvitykset alustavan teknis-taloudellisen kannattavuuden arvioimiseksi
  • Yksityiskohtaiset kannattavuusselvitykset ja tarjouspyynnöt
  • Ympäristövaikutusten arviointi ja avustaminen lupaprosessissa