News

Benet toteutti energiainvestointiselvityksen Saarijärven seurakunnalle

Suomen evankelisluterilaisen kirkon tavoitteena on luopua öljylämmityksestä ja fossiilisilla tuotetun sähkön käytöstä 2025 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen. Seurakunnat omistavat paljon kiinteistöjä ja useiden …

The high price of electricity improves the profitability of solar electricity for housing companies

Photovoltaics is an even more attractive option for housing associations. The numerous sunny days last summer, combined with the high price of electricity, made photovoltaics a record profit. Energy advice encourages …