Projektien valmistelu ja hallinnointi

Projektien valmistelu ja hallinnointi

  • Kokemusta lukuisista kotimaisista ja kansainvälisistä hankkeista
  • Kokemusta lukuisista eri EU-ohjelmista (esim. IEE-ALTENER, IEE-SAVE, LIFE, Interreg III B)
  • Kansainvälisten ja kotimaisten yhteistyöhankkeiden valmistelu ja koordinointi
  • Julkisten rahoitusohjelmien mahdollisuuksien tunnistaminen
  • Julkisten hankintojen kilpailuttaminen